Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Výběrové řízení - Údržbář obce

obrázek nenalezen
  • 1078

Podmínky pro výběr pracovníka obce Třebihošť na 1 plný pracovní úvazek

na pozici „ Údržbář, obecní pracovník

Parametry pro výběr pracovníka jsou následující.

1)Pracovní flexibilita

-údržba obecní zeleně (sečení, výsadba)

-údržba jiných ploch a majetku ve vlastnictví obce Třebihošť

2)Flexibilní pracovní doba -např.v mimořádných případech práce vsobotu, či neděli (při

organizování akcí vareálu víceúčelového sportoviště)

-ochota pracovat vtzv. letním a zimním provozu (více práce přes léto, méně přes zimu)

3)Schopnost samostatného rozhodování při pracích spojených svýkonem funkce.

4)Řidičské oprávnění skupiny B.T.

5)Komunikativní schopnosti – pokud možno příjemné vystupování vrámci výkonu funkce.

6)Trestně-právní bezúhonnost.

7)Minimálně vzdělání úspěšně zakončené výučním listem, nebo maturitou.(dokončené

vzdělání nemusí být voboru spojným spožadavkem na pracovní úvazek)

8)Chuť pracovat a napomáhat kpříjemnějšímu žití v našich obcích Horní a Dolní Dehtov,

Třebihošť a Zvičina!!!!!

  1. Požadavky¨

Předložení neplatného dokladu je považováno za důvod kvyloučení uchazeče.

1.1 Základní doklady

1.1.1. Strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech.

1.1.2. Kopie profesních průkazů-pokud nějaké vlastní jsou výhodou

1.1.3. Výpis zrejstříků trestů, ne starší 3 měsíců

1.1.4. Výuční list, maturitní vysvědčení – prostá kopie

1.1.5. Čestné prohlášení o tom, zda je uchazeč držitel řidičského oprávnění sk. B ,T

1.1.6. Čestné prohlášení o zdravotním stavu uchazeče

Uchazeč může prokázat svou způsobilost i jinými doklady, než které byly zadavatelem

požadovány, pokud je zadavatel uzná.

2 Způsob hodnocení nabídek.

Výběr uchazeče provede komise jmenovaná starostou obce.

3 Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek.

3.1. Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 12.9.2018, příjem nabídek bude ukončen

ve 12.00 hodin.

3.2. Soutěžní lhůta končí dnem a hodinou otevírání obálek snabídkami , které se uskuteční dne 12.9.2018 ve 19.00 hodin na adrese Obecní úřad Třebihošť čp. 106.

3.3. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou,v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem“ Údržbář, obecní pracovník

a nápisem „NEOTVÍRAT!

3.4. Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší

termín odevzdání viz. bod 3.1.

3.5. Nabídky , které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz. bod 3.1.,nebudou do výběrového řízení zařazeny.

3.6. Místem pro podání nabídek je Obecní úřad Třebihošť.

3.7. Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace vní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.

3.8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zuchazečů.

3.9. Předpokládaný nástup do pracovního poměru – 1.10.2018 nebo dle dohody.

4 Základní informace o zadavateli a pověřené osobě

4.1. Jméno: Obec Třebihošť

4.2. Právní forma: obec

4.3. Adresa: Třebihošť čp. 106, 54401 Dvůr Králové n. L., ČR

4.4. IČ:00278378

4.5. Tel.:499693384

4.6. Kontaktní osoba pověřená jednáním suchazeči: Blanka Machková

VTřebihošti dne 16.8.2018

Ing. Jaroslav Krkonoška, starosta

(publikováno dne: 20.08.2018)