Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Informace občanům o komunálních odpadech

  • Iva Gracíková
  • 379

V příloze jsou obsaženy informace pro občany dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci TŘEBIHOŠŤ.

Zastupitelstvo obce Třebihošť na zasedání dne 14.12.2022 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Z důvodu zvyšujících se nákladu za svoz odpadu byl v nové vyhlášce navýšen poplatek od roku 2023 na poplatníka na 600 Kč.Nově schválená vyhláška

Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Stará řemesla na cihelně

publikováno: 21. 9. 2023

  • Iva Gracíková
  • 59


Letecký den 2023

publikováno: 3. 9. 2023

  • Ivo Janeček
Poutní mše svatá

publikováno: 14. 8. 2023

  • Iva Gracíková
  • 86