Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kvalita vody z nového vrtu

  • Iva Gracíková
  • 841

Při posledním zasedání zastupitelstva jste se ptali, na kvalitu nového zdroje vody.

Z látek, které voda z vrtu  obsahuje, je problematická především koncentrace dusičnanů, která je těsně pod 50 mg/l, což je nejvyšší mezná hodnota pro pitnou vodu. Z dalších látek jsou obsažené i pesticidní látky v celkové koncentraci 370 ng/l, přičemž nejvyšší mezná hodnota je 500 ng/l. Přestože jsou limity plněné, je to u dusičnanů natolik těsné (49,34 mg/l), že bylo lepší navrhnout úpravu vody - tedy především snižování koncentrace dusičnanů. Protože je technologicky poměrně jednoduché snižování koncentrace pesticidů (tlaková filtrace aktivním uhlím), byla do úpravny zařazená také.
Dodavatel technologie úpravny garantuje výstupní koncentrace dusičnanů  35-40 mg/l a účinnost u snižování pesticidů  50 až 80 % (tedy na výstupu cca 74-185 ng/l).
Pro srovnání voda ze stávající studny Bzovka vykazuje v těchto ukazatelích následující koncentrace: dusičnany  45-48 mg/l, celkové pesticidní látky 30-50 ng/l.
Z hlediska kvality tedy bude mít upravená voda z vrtu lepší kvalitu v dusičnanech, ale horší v pesticidních látkách (u těch ale hluboko pod limitem).

V příloze přikládám rozbor vrtu (před realizací) a rozbor zdroje současného (Bzovka).

Novinky z Dolního Dehtova, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Rekonstrukce vodovodu dokončeně

publikováno: 24. 6. 2024

  • Iva Gracíková
  • 28


V červnu byla dokončena rekonstrukce vodovodu včetně komunikace v ulici naproti Motorestu U Lípy.

Den obce

publikováno: 6. 6. 2024

  • Ivo Janeček
Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

  • Ivo Janeček