Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kvalita vody z nového vrtu

  • Iva Gracíková
  • 719

Při posledním zasedání zastupitelstva jste se ptali, na kvalitu nového zdroje vody.

Z látek, které voda z vrtu  obsahuje, je problematická především koncentrace dusičnanů, která je těsně pod 50 mg/l, což je nejvyšší mezná hodnota pro pitnou vodu. Z dalších látek jsou obsažené i pesticidní látky v celkové koncentraci 370 ng/l, přičemž nejvyšší mezná hodnota je 500 ng/l. Přestože jsou limity plněné, je to u dusičnanů natolik těsné (49,34 mg/l), že bylo lepší navrhnout úpravu vody - tedy především snižování koncentrace dusičnanů. Protože je technologicky poměrně jednoduché snižování koncentrace pesticidů (tlaková filtrace aktivním uhlím), byla do úpravny zařazená také.
Dodavatel technologie úpravny garantuje výstupní koncentrace dusičnanů  35-40 mg/l a účinnost u snižování pesticidů  50 až 80 % (tedy na výstupu cca 74-185 ng/l).
Pro srovnání voda ze stávající studny Bzovka vykazuje v těchto ukazatelích následující koncentrace: dusičnany  45-48 mg/l, celkové pesticidní látky 30-50 ng/l.
Z hlediska kvality tedy bude mít upravená voda z vrtu lepší kvalitu v dusičnanech, ale horší v pesticidních látkách (u těch ale hluboko pod limitem).

V příloze přikládám rozbor vrtu (před realizací) a rozbor zdroje současného (Bzovka).

Novinky z Dolního Dehtova, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Mostek Třebihošť-Úhlejov

publikováno: 14. 2. 2024

  • Iva Gracíková
  • 111

Mostek směrem na Úhlejov začal padat.

Investice do Motorestu U Lípy od roku 2018

publikováno: 26. 1. 2024

  • Iva Gracíková
  • 366

Od roku 2018 z rozpočtu obce bylo vyčleněno přes 3 miliony Kč na Motorest U Lípy.

Z Lisabonu do Čech na kole

publikováno: 8. 1. 2024

  • Iva Gracíková
  • 127


Motorest U Lípy

publikováno: 8. 1. 2024

  • Iva Gracíková
  • 92