Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Kvalita vody z nového vrtu

  • Iva Gracíková
  • 167

Při posledním zasedání zastupitelstva jste se ptali, na kvalitu nového zdroje vody.

Z látek, které voda z vrtu  obsahuje, je problematická především koncentrace dusičnanů, která je těsně pod 50 mg/l, což je nejvyšší mezná hodnota pro pitnou vodu. Z dalších látek jsou obsažené i pesticidní látky v celkové koncentraci 370 ng/l, přičemž nejvyšší mezná hodnota je 500 ng/l. Přestože jsou limity plněné, je to u dusičnanů natolik těsné (49,34 mg/l), že bylo lepší navrhnout úpravu vody - tedy především snižování koncentrace dusičnanů. Protože je technologicky poměrně jednoduché snižování koncentrace pesticidů (tlaková filtrace aktivním uhlím), byla do úpravny zařazená také.
Dodavatel technologie úpravny garantuje výstupní koncentrace dusičnanů  35-40 mg/l a účinnost u snižování pesticidů  50 až 80 % (tedy na výstupu cca 74-185 ng/l).
Pro srovnání voda ze stávající studny Bzovka vykazuje v těchto ukazatelích následující koncentrace: dusičnany  45-48 mg/l, celkové pesticidní látky 30-50 ng/l.
Z hlediska kvality tedy bude mít upravená voda z vrtu lepší kvalitu v dusičnanech, ale horší v pesticidních látkách (u těch ale hluboko pod limitem).

V příloze přikládám rozbor vrtu (před realizací) a rozbor zdroje současného (Bzovka).

Novinky z Dolního Dehtova, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

PF 2022

aktualizace článku: 21. 12. 2021

  • Iva Gracíková
  • 90


Rybník v roce 2022

aktualizace článku: 7. 12. 2021

  • Iva Gracíková
  • 187

Rybník v naší obci schválili k realizaci v roce 2022.

Čerti

aktualizace článku: 27. 11. 2021

  • Iva Gracíková
  • 112

Chcete pozvat čerty...

Kotlíkové dotace - SEMINÁŘE JSOU ZRUŠENY

aktualizace článku: 22. 11. 2021

  • Markéta Tomešová
  • 92

Máte kotel, který od příštího roku nesplňuje zákonné podmínky a uvažujete o využití dotace na pořízení nového, neváhejte a zaregistrujte se na stránkách Královéhradeckého kraje - dotazník. Čím víc lidí vyplní dotazník, tím víc peněz bude připravených na přidělování dotací na nové kotle.