Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Článek preventisty obce

obrázek nenalezen
  • Markéta Tomešová
  • 995

Dobrý den spoluobčané,

dovolte mi abych Vás pozdravil jménem SDH Třebihošť a jménem preventisty obce.
Přišlo jaro a s tím nastal čas úklidu zahrad,zahrádek a okolí domu.V těchto prostorech se nachází spousta větví,listí a suché trávy.Proto bych Vás chtěl poprosit,aby jste dbali zásad při pálení větví a listí,aby nedocházelo k požárům v okolí domu a obce.Chci Vám napsat několik zásad a rad,jak postupovat při pálení.1)Je celorepublikově daný zákaz vypalovat starou trávu v okolí domu a v blízkosti lesa.

2)Je potřeba vědět,že každý oheň, který budete pálit musí být nahlášen a to buď:

a)obecnímu úřadu - ohlašovna požáru

b)místní příslušné jednotce SDH

c)preventistovi obce

d)kopis (Krajské operační středisko),které přijímá veškerá hlášení o požárech

Při zvolení bodu a,b,c za Vás požár nahlasí na kopis. Pokud zvolíte bod d je tu nasledující postup:

Na počítači si najdete stránku "požáry cz.". Na liště této stránky najdete kolonku pálení. Po kliknutí na toto políčko se Vám otevře nahlašovací formulář. Po jeho vyplnění ho odešlete a do deseti minut by Vám měla přijít odpověď o zaregistrování vašeho pálení i s poděkováním.Pokud neučiníte ohlašovací povinnost a někdo ohlásí požár,platíte výjezd hasičů.Nikdy nepalte v době sucha a při zákazu pálení,který vydává krajský úřad a kde jste o tomto informováni vždy na vývěsce obecního úřadu nebo hasičů.Nahlašovací povinnost se netýká ohníčků při kterých si opečete buřty či ugrilujete maso.Vesměs se týká míst k tomu určených.

Jako další věc tu mám jak správně postupovat při pálení:

1) V žádném případě nesmí foukat silný vítr a nikdy nepálit v blízkosti obytných domů,lesa nebo jiného hořlavého materiálu

2)Na místo si připravím základní hasící prostředky - kýbl s vodou, lopatu či rýč k obrytí páleniště,

3)Oheň zapaluji pomocí novin nebo pepa (tuhý podpalovač) nikoli benzín nebo jiné vysoce hořlavé tekutiny. Mohlo by totiž dojít k prudkému vzplanutí a k přeskočení i na Váš oděv.

4) Během pálení kontroluji směr a sílu větru a okolí místa pálení. Při zesílení větru oheň ihned uhasím.Plameny udržuji vždy nízké.

5)Po ukončení pálení vždy místo řádně uhaste prolitím vodou a místo obryjte. Jinak by mohlo dojít k přeskočení ohně přes kořenový systém.Pokud v daném místě není voda oheň zaházejte hlínou,zamezíte tak přístupu kyslíku k uhlíkům či k jejich rozfoukání větrem.

6)Nejlépe je však větve nepálit a pomocí stěpkovače zlikvidovat nebo odvést na místo k tomu určené obecním úřadem,kde se provede jejich likvidace.

A to je k tomuto tématu asi tak vše.


Jako další Vás chci informovat, že dne 9.5.2020 proběhne sběr starého železa,elektroodpadu.Jsou stanovena tato sběrná místa:

Horní Dehtov - u váhy od 8.00 - 8.30 hodin

Dolní Dehtov - u býv.rybníka 8.35 - 9.00

Třebihošť - obecní úřad 9.10 - 9.40

Třebihošť - hasičárna 9.45 - 10.15

Třebihošť - točna autobusu 10.20 - 10.45

Při větším množství přijede až k Vám po telefonické domluvě s paní Elišákovou na čísle 731104317.

V současné době není možné odebrat papír,kartony.Musí se za to platit sběrným surovinám,ale vyjímku tvoří pouze noviky,letáky a časopisy pokud jsou svázané do balíku ne v krabicích.


                                                                                                                                   preventista obce Jiří Elišák


Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny, Hasičů a Horního Dehtova

Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

  • Ivo Janeček
Mostek Třebihošť-Úhlejov

publikováno: 14. 2. 2024

  • Iva Gracíková
  • 275

Mostek směrem na Úhlejov začal padat.

Investice do Motorestu U Lípy od roku 2018

publikováno: 26. 1. 2024

  • Iva Gracíková
  • 577

Od roku 2018 z rozpočtu obce bylo vyčleněno přes 3 miliony Kč na Motorest U Lípy.