Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Článek preventisty obce

obrázek nenalezen
  • Markéta Tomešová
  • 344

Dobrý den spoluobčané,

dovolte mi abych Vás pozdravil jménem SDH Třebihošť a jménem preventisty obce.
Přišlo jaro a s tím nastal čas úklidu zahrad,zahrádek a okolí domu.V těchto prostorech se nachází spousta větví,listí a suché trávy.Proto bych Vás chtěl poprosit,aby jste dbali zásad při pálení větví a listí,aby nedocházelo k požárům v okolí domu a obce.Chci Vám napsat několik zásad a rad,jak postupovat při pálení.1)Je celorepublikově daný zákaz vypalovat starou trávu v okolí domu a v blízkosti lesa.

2)Je potřeba vědět,že každý oheň, který budete pálit musí být nahlášen a to buď:

a)obecnímu úřadu - ohlašovna požáru

b)místní příslušné jednotce SDH

c)preventistovi obce

d)kopis (Krajské operační středisko),které přijímá veškerá hlášení o požárech

Při zvolení bodu a,b,c za Vás požár nahlasí na kopis. Pokud zvolíte bod d je tu nasledující postup:

Na počítači si najdete stránku "požáry cz.". Na liště této stránky najdete kolonku pálení. Po kliknutí na toto políčko se Vám otevře nahlašovací formulář. Po jeho vyplnění ho odešlete a do deseti minut by Vám měla přijít odpověď o zaregistrování vašeho pálení i s poděkováním.Pokud neučiníte ohlašovací povinnost a někdo ohlásí požár,platíte výjezd hasičů.Nikdy nepalte v době sucha a při zákazu pálení,který vydává krajský úřad a kde jste o tomto informováni vždy na vývěsce obecního úřadu nebo hasičů.Nahlašovací povinnost se netýká ohníčků při kterých si opečete buřty či ugrilujete maso.Vesměs se týká míst k tomu určených.

Jako další věc tu mám jak správně postupovat při pálení:

1) V žádném případě nesmí foukat silný vítr a nikdy nepálit v blízkosti obytných domů,lesa nebo jiného hořlavého materiálu

2)Na místo si připravím základní hasící prostředky - kýbl s vodou, lopatu či rýč k obrytí páleniště,

3)Oheň zapaluji pomocí novin nebo pepa (tuhý podpalovač) nikoli benzín nebo jiné vysoce hořlavé tekutiny. Mohlo by totiž dojít k prudkému vzplanutí a k přeskočení i na Váš oděv.

4) Během pálení kontroluji směr a sílu větru a okolí místa pálení. Při zesílení větru oheň ihned uhasím.Plameny udržuji vždy nízké.

5)Po ukončení pálení vždy místo řádně uhaste prolitím vodou a místo obryjte. Jinak by mohlo dojít k přeskočení ohně přes kořenový systém.Pokud v daném místě není voda oheň zaházejte hlínou,zamezíte tak přístupu kyslíku k uhlíkům či k jejich rozfoukání větrem.

6)Nejlépe je však větve nepálit a pomocí stěpkovače zlikvidovat nebo odvést na místo k tomu určené obecním úřadem,kde se provede jejich likvidace.

A to je k tomuto tématu asi tak vše.


Jako další Vás chci informovat, že dne 9.5.2020 proběhne sběr starého železa,elektroodpadu.Jsou stanovena tato sběrná místa:

Horní Dehtov - u váhy od 8.00 - 8.30 hodin

Dolní Dehtov - u býv.rybníka 8.35 - 9.00

Třebihošť - obecní úřad 9.10 - 9.40

Třebihošť - hasičárna 9.45 - 10.15

Třebihošť - točna autobusu 10.20 - 10.45

Při větším množství přijede až k Vám po telefonické domluvě s paní Elišákovou na čísle 731104317.

V současné době není možné odebrat papír,kartony.Musí se za to platit sběrným surovinám,ale vyjímku tvoří pouze noviky,letáky a časopisy pokud jsou svázané do balíku ne v krabicích.


                                                                                                                                   preventista obce Jiří Elišák


Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny, Hasičů a Horního Dehtova

Hnojniště

aktualizace článku: 13. 9. 2021

  • Iva Gracíková
  • 102

Firma Karsit nás upozornila, že na hnojniště máme dovolené dávat trávu, nikoliv větve, které ničí rozmetací stroje. 

Letecký den 2021

aktualizace galerie: 1. 9. 2021

  • Ivo Janeček
Polední menu - Motorest U Lípy

aktualizace článku: 17. 8. 2021

  • Iva Gracíková
  • 91

17.8. - 20.8.2021