Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zasedání zastupitelstva

obrázek nenalezen
 • Iva Gracíková
 • 880

v Motorestu u Lípy ve středu dne 9.3.2022 od 18 hod.

                                                                           POZVÁNKA

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebihošť, které se koná v Motorestu U Lípy v Třebihošti ve středu 9.3.2022 od 18.00 hod.

Program:

 1. Zahájení
 2. Projednání nabídek na práce v obecních lesích a rizikové kácení stromů v obci
 3. Projednání Dohody o poskytnutí jednorázové slevy za separovaný odpad
 4. Projednání žádosti o finanční dar
 5. Projednání finančních příspěvků pro ČSŽ Třebihošť
 6. Projednání finančního příspěvku pro SDH, pořízení výstroje pro SDH
 7. Projednání rozpočtu vodovodu a kanalizace na rok 2022
 8. Projednání žádosti na odkup pozemku
 9. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
 10. Přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů – vytvoření Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima
 11. Projednání nabídky Gemos dopravní systémy – Inteligentní ukazatele rychlosti/radary na Horní Dehtov
 12. Dodatek ke smlouvě Třebihošť – Rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť s OBIS spol.s r.o.
 13. Rozpočtové opatření č. 2/2022
 14. Diskuse, závěrNovinky z Dolního Dehtova, Úřadu, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Rekonstrukce vodovodu dokončeně

publikováno: 24. 6. 2024

 • Iva Gracíková
 • 27


V červnu byla dokončena rekonstrukce vodovodu včetně komunikace v ulici naproti Motorestu U Lípy.

Den obce

publikováno: 6. 6. 2024

 • Ivo Janeček
Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

 • Ivo Janeček