Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zasedání zastupitelstva

obrázek nenalezen
 • Iva Gracíková
 • 431

v Motorestu u Lípy ve středu dne 9.3.2022 od 18 hod.

                                                                           POZVÁNKA

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebihošť, které se koná v Motorestu U Lípy v Třebihošti ve středu 9.3.2022 od 18.00 hod.

Program:

 1. Zahájení
 2. Projednání nabídek na práce v obecních lesích a rizikové kácení stromů v obci
 3. Projednání Dohody o poskytnutí jednorázové slevy za separovaný odpad
 4. Projednání žádosti o finanční dar
 5. Projednání finančních příspěvků pro ČSŽ Třebihošť
 6. Projednání finančního příspěvku pro SDH, pořízení výstroje pro SDH
 7. Projednání rozpočtu vodovodu a kanalizace na rok 2022
 8. Projednání žádosti na odkup pozemku
 9. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
 10. Přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů – vytvoření Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima
 11. Projednání nabídky Gemos dopravní systémy – Inteligentní ukazatele rychlosti/radary na Horní Dehtov
 12. Dodatek ke smlouvě Třebihošť – Rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť s OBIS spol.s r.o.
 13. Rozpočtové opatření č. 2/2022
 14. Diskuse, závěrNovinky z Dolního Dehtova, Úřadu, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Doprava

aktualizace stránky: 23. 2. 2023

Řešené území je dopravně navázáno silnicí II/300 na Dvůr králové nad Labem ze které se rozvětvuje síť komunikací III. třídy dopravně obsluhující jižní část řešeného území obce (kú. Třebihošť a kú. Horní Dehtov)

Sportovní areál Zvičina

aktualizace článku: 13. 2. 2023

 • Iva Gracíková
 • 135

Na Zvičině se o víkendu lyžovalo. Aktuální situaci najdete na facebooku areálu . 

aktualizace článku: 1. 2. 2023

 • Markéta Tomešová
 • 307

od 5.2.2023 do 8.3.2023

Vánoční mše s koledami

aktualizace článku: 27. 12. 2022

 • Iva Gracíková
 • 121

28.12.2022 v 18 hod.