Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhláška k územnímu plánu

platí od: 30.1.2008

Obecně závazná vyhláška č.1/2005.

Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Třebihošť a stanoví závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území.

V případě zájmu naleznete úřední desku na budově Obecního úřadu, kde jsou k dispozici všechny aktuální dokumenty v klasické papírové podobě.