Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Vyhledaný výraz prohledá stránky, články, události, fotogalerie, štítky u aktuality. Pro přesnější hledání můžete hledání omezit podle kategorie hledání.

Nalezeno: 114 výsledků

Svoz odpadu

publikováno 8. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Od 1.1.2024 je sazba poplatku stanovena na 750,- 

Kontejnery na biodpad
Kontejnery na biodpad

publikováno 9. 6. 2023

Od dnešního dne je umístěn naproti motorestu v Třebihošti kontejner na bioodpad firmy Hátle s.r.o. Obec si kontejner pronajímá a platí za svoz bioodpadu na kompostárnu ve Svatojánském újezdu. Do kontejneru patří pouze posekaná tráva, listí, květiny (i  tvz. balkonové – muškáty apod.). V žádném případě do kontejneru nepatří větve, kamení ani jiný odpad. V tomto případě by obec platila pokutu dle množství nesprávného odpadu a hrozilo by vypovězení smlouvy na svoz bioodpadu. Další kontejner bude umístěn v týdnu od 12.6. na Horní Dehtov k hasičárně. Předpokládaná četnost svozů kontejnerů je 1x měsíčně.

Poplatek za odpad v roce 2023
Poplatek za odpad v roce 2023

publikováno 4. 1. 2023

Do 31.3.2023 je splatný poplatek za odpad. Pro rok 2023 je výše poplatku stanovena na 600,- pro osobu s trvalým pobytem v obci Třebihošť nebo 600,- pro vlastníka nemovitosti bez trvalého pobytu v objektu (chalupáři).

Informace občanům o komunálních odpadech
Informace občanům o komunálních odpadech

publikováno 15. 12. 2022

V příloze jsou obsaženy informace pro občany dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci TŘEBIHOŠŤ.

Zasedání zastupitelstva

publikováno 4. 3. 2022

v Motorestu u Lípy ve středu dne 9.3.2022 od 18 hod.

Dotační projekty

publikováno 13. 1. 2021

Hasičské auto

V letošním roce jsme zažádali o dvě dotace na dopravní automobil pro naše hasiče. Podařilo se nám získat obě dotace, a to od Ministerstva vnitra ČR poskytovanou prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000 Kč. K této dotaci se nám nakonec podařilo získat dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 249.000 Kč.

Svoz odpadu

publikováno 8. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Od 1.1.2024 je sazba poplatku stanovena na 750,- 

Svoz komunálního odpadu r. 2014

publikováno 27. 1. 2014

Svoz komunálního odpadu v roce 2014 - paušální známky jsou v prodeji na OÚ, jednorázové v prodejně v Třebihošti

3. místo pro obec Třebihošť

publikováno 10. 4. 2012

V úterý 17.4. starosta obceTřebihošťpřevzal od Královéhradeckého kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. ocenění za 3. místo v soutěži, která proběhla v rámci projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj".

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 20. 9. 2011

Dne 29. října 2011
Stanoviště: ZVIČINA 10,55 - 11,20 hodin
TŘEBIHOŠŤ u nádrže11,30 - 11,55 hodin
TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu 12,00 - 12,25 hodin
DOLNÍ DEHTOVbývalý rybník 12,30 - 12,55 hodin
HORNÍ DEHTOV bývalá váha13,05 - 13,30 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
- oleje a nebo tuky
- barvy, lepidla, pryskyřice
- rozpouštědla
- kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
- detergenty, odmašťovací prostředky
- staré léky
- pesticidy
- akumulátory (i plné)

Mimořádná situace

publikováno 9. 7. 2010

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Odpady

publikováno 14. 6. 2010

Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí! Co se sodpady děje poté, co je vyhodíte do barevných kontejnerů? Co všechno vzniká zroztříděných odpadů? Neznáte odpověď? Podívejte se dále a možná budete překvapeni.Veškerý odpad nejdříve putuje na specializované třídící linky. Doposud nebyl vynalezen žádný spolehlivý automatický stroj, který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše nejdříve třídí ručně. Třídění každého odpadu má jasná pravidla.

Nebezpečné odpady

publikováno 11. 5. 2010

 • Stanoviště: Horní Dehtov - bývalá váha 9.10 - 9.35 hod.
 • Dolní Dehtov bývalý rybník 9.45 - 10.10 hod.
 • Třebihošť u OÚ 10.20 - 10.45 hod.
 • Třebihošť u nádrže 10.55 - 11.20 hod.
 • Zvičina11.30 - 11.55 hod.
Svoz velkoobjemného odpadu

Svoz velkoobjemného odpadu

publikováno 2. 5. 2019

 • začíná v sobotu 27. 4. 08:00 - končí v
 • Dolní Dehtov, Horní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

OÚ v Třebihošti zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic - v sobotu 27. 4. 2019

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 2. 5. 2019

 • začíná v sobotu 27. 4. 08:00 - končí v
 • Horní Dehtov, Dolní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

dne 27.dubna 2019 bude proveden firmou Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů

Stanoviště:
HORNÍ DEHTOV bývalá váha08:00 - 08:25hod.
DOLNÍ DEHTOV rybník08:35- 09:00hod.
TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu09:10 - 09:35hod.
TŘEBIHOŠŤ u nádrže09:40 - 10:05hod.
ZVIČINA10:15 - 10:40hod.

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 18. 11. 2019

 • začíná v sobotu 23. 11. 11:35 - končí v
 • Obec Třebihošť

Svoz nebezpečných odpadů

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebihošť

publikováno 16. 12. 2019

 • začíná ve středu 18. 12. 19:00 - končí v
 • Motorest U Lípy

Program:

1. Zahájení

2. Projednání návrhu rozpočtu obce Třebihošť na rok 2020

3. Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Třebihošť na

období 2020-2023

4. Schválení podání žádostí o dotace

5. Projednání Vyhlášky o místních poplatcích

6. Schválení DPP u zastupitelů v roce 2020

7. Schválení termínu a místa oddávání

8. Projednání žádostí o finanční příspěvek

9. Projednání nákupu a prodeje pozemků

10. Výběrové řízení – oprava obecních cest

11. Navýšení objednávky Efektivní osvětlení s.r.o.

12. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na opravu obkladu v motorestu

13. Projednání opravy rozvodů elektřiny a vody v motorestu

14. Schválení pověřeného zastupitele pro ÚP obce Třebihošť

15. Projednání smlouvy na zimní údržbu

16. Projednání dodatku ke smlouvě na likvidaci odpadů

17. Projednání navýšení platby za služby pro ABC DOTACE

18. Rozpočtové opatření č. 9/2019

19. Diskuse, závěr

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu

publikováno 22. 4. 2020

 • začíná v sobotu 9. 5. 08:00 - končí v
 • Obec Třebihošť

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu proběhne 9.5.2020.

Přistavení kontejnerů na velkoobjemný odpad:

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 22. 10. 2020

 • začíná v sobotu 31. 10. 00:00 - končí v

V sobotu 31.10.2020 ZRUŠENO

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení: 12. 3. 2015
 • datum svěšení: 27. 3. 2015

VV odpady

Oznámení o zahájení územního řízení

 • datum vyvěšení: 4. 11. 2010
 • datum svěšení: 21. 11. 2010

Domovní čistírna odpadních vod pro RD čp. 5 - Hana Kňourková

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Odvoz odpadů - vleky, železo

 • datum vyvěšení: 9. 4. 2010
 • datum svěšení: 25. 4. 2010

sobota 24.04.2010

Domovní čistírna odpadních vod pro č.p. 106

 • datum vyvěšení: 7. 4. 2008
 • datum svěšení: 27. 4. 2008

Vydání rozhodnutí

Územní rozhodnutí ve věci umístění domovní čistírny odpadních vod č.p. 106 na pozemku 496/1 v k.u. Třebihošť.

Domovní čistírna odpadních vod pro č.p. 49

 • datum vyvěšení: 2. 4. 2008
 • datum svěšení: 22. 4. 2008

Vydání rozhodnutí

Územní rozhodnutí ve věci umístění domovní čistírny odpadních vod č.p. 49 na pozemku stavebni parcely č. 141 a 10/2v k.u. Třebihošť.

Domovní čistírna odpadních vod pro Mš, č.p. 106

 • datum vyvěšení: 19. 2. 2008
 • datum svěšení: 10. 3. 2008

Zahájení řízení

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvánání k ústnímu jednání.

Domovní čistírna odpadních vod č.p. 49

 • datum vyvěšení: 8. 2. 2008
 • datum svěšení: 26. 2. 2008

Zahájení řízení

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvánání k ústnímu jednání.

Domovní čistírna odpadních vod č.p. 110

 • datum vyvěšení: 7. 2. 2008
 • datum svěšení: 25. 2. 2008

Zahájení řízení

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvánání k ústnímu jednání.

Novostavba čistírny odpadních vod

 • datum vyvěšení: 18. 1. 2008
 • datum svěšení: 5. 2. 2008

Zahájení řízení.

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání ve věci "Novostavba čístírny odpadních vod".

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.

Mimořádní situace

 • datum vyvěšení: 1. 1. 2008
 • datum svěšení: 1. 2. 2008

vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje

Z důvodu dlouhotrvajícího období sucha, kvůli horkému a suchému počasí, které předpovídají na nejbližší dny meteorologové a na doporučení hasičů vyhlásil dne 9.7.2010 hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc " Období mimořádných klimatických podmínek". tento stav by měl snížit riziko vzniku požárů na území Královéhradeckého kraje, které je za těchto klimatických podmínek velice vysoké.